Řada lidí se nás ptá, jaké máme nejstarší hodiny. Málokdo ale ví, že první mechanické hodiny byly vyrobeny v období 13./14.století. V té době se zmínka o prvním mechanickém stroji bohužel nedochovala. Všeobecně ale víme, že stroje byly vyrobeny ve velkých rozměrech, hlavně pro kostely a kláštery. Při dlouhé a úmorné práci byly v kovářských a zámečnických dílnách ukovány a sestaveny. Schránky těchto strojů představovaly umělecky postavené věže.